1996 Borovichi

barby.jpg (40276 bytes) bath.jpg (47195 bytes) goat1.jpg (42572 bytes) goat2.jpg (54546 bytes)
river1.jpg (36083 bytes) river2.jpg (49184 bytes) station.jpg (53273 bytes) trio.jpg (47705 bytes)
Hosted by uCoz